بهترین زمان برای خرید ملک با قیمت مناسب در شهرک اندیشه با ۵۰ میلیون صاحب آپارتمان سنددار آماده محضر شوید .